Home  »  Over ons  »  MVO

MVO

Lovink Enertech hecht veel belang aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

1. Milieu

Product

Lovink Enertech is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en levering van betrouwbare en innovatieve kabelgarnituren voor middenspanningskabels. Wij maken producten die bijdragen aan een ongestoorde elektriciteitsvoorziening. De samenstelling van onze producten kan (nog) niet zonder chemische bestanddelen. De distributie van elektriciteit moet optimaal gewaarborgd worden en de vereiste isolatie van kabelmoffen vraagt om deze specifieke bestanddelen. De producten zijn ontworpen voor een lange levensduur tot wel 40 jaar en onze belangrijkste productgroep kent een storingspercentage van 0,05%, wat uitzonderlijk laag is in de branche.

 

Productieproces

Wij hanteren een milieu-managementsysteem volgens ISO 14001 waarbij risico’s en beheersmaatregelen worden vastgelegd in een milieuplan. Hierin wordt aandacht besteed aan besparingsprogramma’s voor het productieproces. Energiezuinig produceren is een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast wordt beheersing en vermindering van afvalstromen nagestreefd.

 

Keten

Niet alleen kijken wij kritisch naar ons eigen productieproces ook onze huidige toeleveranciers worden kritisch gevolgd als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor onze chemicaliën werken wij uitsluitend met A-leveranciers die in hun bedrijfsvoering continu op zoek zijn naar duurzame toepassing van grondstoffen.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Lovink Enertech is een innovatieve speler en besteedt circa 5% van haar omzet aan productontwikkeling en engineering van bestaande producten. De belastbaarheid van mens en milieu is een vast onderdeel waarop nieuwe ontwikkelingen beoordeeld worden. Vanzelfsprekend is het streven om nieuwe producten zodanig te ontwerpen dat dit tot een minimum beperkt wordt. In een vroeg stadium worden toeleveranciers benaderd om te komen tot duurzame keuzes voor materialen.

 

2. Mens

Organisatie

Binnen onze eigen onderneming wordt gewerkt volgens een Safety & Health Policy waarbij de veiligheid en gezondheid van medewerkers centraal staat. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze medewerkers hun ontwikkeling continu vorm en inhoud te geven.

 

Markt

Hetzelfde gaan we om met de zorg voor mensen die met de producten van Lovink werken. Bij het ontwerp van nieuwe producten wordt altijd gekeken naar het gebruikersgemak. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan scholing van de gebruikers, montage- en veiligheidsinstructies.

 

Maatschappij

Daar waar mogelijk besteden wij werk uit aan maatschappelijk verantwoorde ondernemingen zoals instellingen waar mensen met gelimiteerde mogelijkheden werkzaam zijn.


© 2019 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant