In gesprek met Alfie Jones en Steve McGhee van Manx Electricity Authority

“Een belangrijke factor was de kwaliteit van engineering, veel belangrijker dan de prijs”

 

Al meer dan 10 jaar worden de LoviSil® 11 kV kabemoffen ingezet bij Manx Electricity Authority op het eiland Isle of Man (UK). Onlangs zijn ook de 33 kV moffen geïntroduceerd en de planning is deze te kwalificeren als de standaard mof voor het 33 kV netwerk.

 

Lange termijn

Na een uitgebreide pilot met LoviSil® overgangsmoffen in 2002 besloot men over te gaan op de LoviSil®- techniek. Manx Electricity was in die tijd druk met een groot vervangingsprogramma van haar ‘key assets’. Hierin was bepaald was dat deze assets een minimale levensduur van 10 jaar moesten hebben. Cables Engineer Steve McGhee: “Daarnaast was er veel aandacht voor het minimaliseren van risico’s. LoviSil® moffen boden hiervoor een oplossing: de betrouwbaarheid werd verbeterd, de reparatiekosten verminderd en de veiligheid werd verbeterd door de vlamvrije montage.”

 

Professionele benadering

De LoviSil® moffen worden beschouwd als hoogstaande producten, gemaakt met de focus op kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid. Steve McGhee vervolgt, “De producten zijn zeer betrouwbaar en bijzonder geschikt voor alle kabeltypes die wij toepassen in ons netwerk. Dit is een groot voordeel als onverwachts andere kabel verbonden moet worden, met name als dit gerealiseerd kan worden met een bescheiden voorraad kabelmodules.” Alfie Jones, Underground Supervisor - Asset Reliability Team voegt toe: “Lovink Enertech is een professioneel bedrijf en hier hebben wij veel profijt van. Wij opereren op een eiland en leveringsbetrouwbaarheid is van essentieel belang. Wij worden met dezelfde aandacht en zorg behandeld als de grotere energiebedrijven en dat wordt zeer gewaardeerd.”


Uitbreiding

Beside engineers zijn zeer te spreken over de ontwikkeling van de 33 kv moffen die is gebaseerd op dezelfde betrouwbare LoviSil®-technologie. De vele overeenkomsten met de 11 kV uitvoering, was een belangrijke aanleiding voor de selectie van het 33 kV programma. Hier zijn de monteurs immers goed mee vertrouwd. Alfie Jones legt uit: “We hebben geen uitgebreide 33 kV netwerken en het aantal verbindingen is dan ook gering. Om de benodigde vaardigheden op peil te houden moeten regelmatig opfriscursussen georganiseerd worden. Echter wanneer dezelfde vaardigheden toegepast kunnen worden zowel op de 33 kV als 11 kV montages, dan blijft de kennis up-to-date.” Tijdens de onlangs gehouden training, georganiseerd door Lovink, werd dit beeld bevestigd: de deelnemers waren zeer te spreken over de overeenkomsten en gaven aan dat dit goed van pas kwam bij de montagetraining.

Met betrekking tot de toekomstige verwachtingen sluit Steve McGhee af: “ Wij kijken uit naar een langdurige professionele relatie met Lovink Enertech en verwachten dat zij zich blijven richten op goed doordachte kwaliteitsproducten die zich onderscheiden in innovatie en flexibiliteit.” 


© 2019 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant