Training met certificering voor monteurs DELTA Infra

Onlangs zijn ruim 60 monteurs van het Nederlandse energiebedrijf DELTA opnieuw op training geweest en gecertificeerd voor de montage van de LoviSil® kabelmoffen. Hierbij is wederom gebleken dat een regelmatige training, ook van ervaren monteurs van grote waarde is. De betrouwbaarheid van een kabelmof wordt immers nog steeds voor een groot deel bepaald door een goede montage.


De ochtend stond in het teken van de theorie en ‘s middags gingen de monteurs zelf aan de slag met de montage van de LoviSil® mof. Frans Hartwig, verantwoordelijk voor de technische instructie: “Je ziet op zo’n training dat de monteurs enorm veel ervaring hebben maar ook dat er gewoontes inslijten die extra aandacht verdienen. Zo is opnieuw het belang van de bruisproef, bedoeld om het vocht op de kabel te controleren, benadrukt”.

Daarnaast leveren deze interactieve trainingen ook waardevolle informatie op over de dagelijkse praktijk van de montage van LoviSil® moffen, zoals toepassing van onderdelen en gereedschappen. Deze veldervaring neemt Lovink Enertech mee in het optimaliseren van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen.

Lovink Enertech juicht het toe dat energiebedrijven haar verantwoordelijkheid voor goede montagevaardigheden van monteurs serieus nemen. Hetzelfde geldt voor aannemers, ook hier signaleren we een toenemend bewustzijn voor goede scholing. De certificaten die wij uitgeven hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. Hetzelfde geldt voor gekwalificeerde trainers, ook hen adviseren wij regelmatig een herscholing te volgen.


© 2018 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant