Opfriscursus voor 700 monteurs Enexis

De LoviSil® overgangsmoffen worden sinds vele jaren in het verzorgingsgebied van Enexis ingezet. Na het sluiten van een nieuwe leveringsovereenkomst voor kabelmoffen is door Enexis besloten alle ruim 700 monteurs een opfriscursus te bieden op zowel theoretisch als praktisch vlak. Enexis onderkent het belang van goede montage voor de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en borgt de betrouwbaarheid van haar elektriciteitsnet door hieraan gelijk een certificering van monteurs te koppelen.


Kritische montagestappen

In nauwe samenwerking met Enexis heeft Lovink Enertech de training voor de monteurs en de train-de –trainer cursus opgezet. Hierbij zijn de praktijkervaringen van Enexis en de technische en praktische kennis van Lovink Enertech samengevoegd tot een logisch geheel met veel aandacht voor de kritische montagestappen en de inzet van de juiste hulpmiddelen.

 

Succesvolle aanpak

Lovink Enertech heeft de cursus gegeven aan de Enexis-trainers in de opleidingscentra van Enexis. Hierop volgend zijn de trainers na enkele weken uitgenodigd bij Lovink Enertech en hebben zij de training zoals zij die aan de monteurs moeten geven met elkaar geoefend en gepresenteerd aan de Lovink Enertech specialisten. Deze aanpak is goed ontvangen, “Hoewel erg veel theorie tijdens de training wordt behandeld, is men wel van mening dat dit nu ook weer echt nodig is ” aldus Piet Soepboer, Senior Adviseur Kabels en Garnituren bij Enexis.

Alle trainers hebben het certificaat “gediplomeerd trainer” uit de handen van Lovink Enertech mogen ontvangen. De komende maanden zullen de trainers aan alle ruim 700 monteurs van Enexis de opfriscursus geven. Op deze wijze werken Enexis en Lovink Enrtech samen aan het verder versterken van een stabiele elektriciteitsvoorziening in Nederland.


© 2018 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant