Kwaliteitssystemen opnieuw gecertificeerd

Op 21 en 22 januari 2014 heeft Lloyd’s Register Quality Assurance, de autoriteit op het gebied van certificering, de kwaliteitssystemen van Lovink Enertech beoordeeld. Er is onderzoek verricht naar de mate waarin wij onze inkoop, verkoop, productie, logistiek, engineering & development processen en ondersteunende processen als HRM nu hebben georganiseerd en beheersen.

 

Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, management en directie om te verifiëren hoe wij onze processen hebben vastgelegd, in welke mate wij volgens de vastgelegde procedures werken en hoe dit uitpakt voor de kwaliteit die we leveren. Lloyd’s Register was zeer te spreken over de aanpak bij Lovink Enertech. Het kwaliteitssysteem is goed opgebouwd en geborgd en werkt volgens de geldende norm.

 

Lloyd’s schrijft in haar rapportage “Lovink Enertech B.V. voldoet niet alleen aan de eisen van ISO 9001:2008, de organisatie oogt professioneel, de aanpak getuigt van een goede visie, het team is gemotiveerd en hoog opgeleid. Het management systeem is effectief, KPI’s tonen positieve trends en het management zit er boven op. De betrokkenheid van het management is ronduit goed te noemen. De continue verbetering van processen is aangetoond. Het jaarplan toont visie en er is een duidelijke vertaling naar de operationele processen.”

Hiermee hebben wij laten zien dat Lovink Enertech een organisatie is gericht is op continue verbetering van haar processen en output. De keuring resulteerde in een hercertificering voor drie jaar volgens de norm ISO 9001:2008.


© 2018 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant