Energie volgens kinderen

Kinderen actief laten meedenken over complexe vraagstukken, dat is wat de Missing Chapter Foundation, onder leiding van prinses Laurentien van Oranje, uit Nederland organiseert. Samen met Dutch Power hebben zij onder andere sessies georganiseerd tussen kinderen en senior besluitvormers van de drie grootste Nederlandse netbedrijven rondom het thema energie. De uitkomsten werden onlangs gepresenteerd in een mooi vormgegeven boekje.

 

Verrassende denkrichtingen

Kinderen zijn creatief en inspirerend en begrijpen op natuurlijke wijze oorzaak en gevolg en complexe verbanden. Vooral bij kinderen tussen ongeveer 9 en 12 jaar gaan kennis en gevoel nog hand in hand. Dat leidt tot een heldere, compromisloze logica. Kinderen zien alles, geen detail is te klein. Dat heeft tot verrassende denkrichtingen geleid.

 

Visies van de kinderen

Centrale vraag vanuit de netbeheerders was: de manier waarop we energie gebruiken en opwekken blijft in de toekomst niet dezelfde, wat moeten we doen om creatief om te gaan met deze verandering? Veel adviezen van de kinderen hadden betrekking op samenwerking. We hebben elkaar nodig om op een slimme manier energie te besparen. Hiervoor moet je contact zoeken en goede afspraken maken. Volgens de kinderen: “Zonder afspraken gaat iedereen minder samenwerken. En ga je toch weer zelf aan de slag omdat je niet begrijpt wat jouw activiteit te maken heeft met de ander.”

Ondanks de snelheid van verandering en de onzekerheid van het toekomstbeeld moet je blijven nadenken. Voorbereiden op de nieuwe toekomst begint met nadenken en vragen stellen. En dat moet je blijven doen samen met anderen. “Want juist omdat je er al over nagedacht hebt in je hoofd, kun je eigenlijk elke verandering aan”, aldus de kinderen.

 

Reacties van de netbeheerders

De besluitvormers waren onder de indruk van de inhoudelijke kennis van de kinderen en de manier waarop zij naar de werkelijkheid kijken. Het belang van samenwerken hebben zij helder naar voren gebracht. “Wat ik heb geleerd? Vertel mensen wat je doet en deel wat je van plan bent, dan krijg je goede ideeën terug waarmee je weer verder kunt”, aldus een van de besluitvormers.

De Nederlandse stichting Dutch Power staat onder andere voor succesvolle technologische innovatie in de energiesector door het stimuleren van ontmoeten en verbinden. Zij bieden een platform voor discussie, kennisuitwisseling en praktijkervaring. Zij hebben het advies ‘samenwerken’ enthousiast opgepakt: de organisatie is zo gewijzigd dat participanten worden gestimuleerd om meer samen te werken.


Nieuwsgierigheid is de start van innovatie, vooruitgang en samenwerking. Nieuwsgierigheid begint met durven en willen openstaan voor het onbekende. En oprechte interesse in wat de ander doet en vindt. Kinderen lossen onze problemen niet op maar zetten ons wel aan het denken. ”Een kind kunnen we nooit meer worden, maar we kunnen wel het nieuwsgierige kind dat we allemaal ooit zijn geweest weer de ruimte geven”, aldus prinses Laurentien van Oranje.
© 2018 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant