Aftakmof toepassing in Nederlands windmolenpark

Het Nederlandse energiebedrijf Stedin heeft onlangs succesvol een Lovisil® aftakmof ingezet. Het betreft de aansluiting van een aantal windmolens op een industrieterrein. Het project is gerealiseerd door de afdeling Wind van Joulz Energy Solutions, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de aanleg van de bekabeling.


Aanzienlijke besparingen

De opdracht is verworven door een aanbesteding waarbij naast kwaliteit ook de prijs een belangrijke rol speelde. Men is dus gaan kijken naar een slimme oplossing. Deze is gevonden in de LoviSil® aftakmof. Doordat drie turbines in een ster-vorm zijn geplaatst is door de inzet van de aftakmof bespaard op een tracé, wat niet alleen kosten bespaart op materiaal, zoals kabellengte maar ook aanzienlijk op graafkosten. Bijkomend voordeel is dat vrijwel alle maten kabels in de aftakmof verbonden kunnen worden.

Marcel de Bruijn, Programma-manager wind bij Joulz licht toe: “Onze afdeling werkvoorbereiding heeft verschillende oplossingen gepresenteerd waarbij de aftakmof het meest kosteneffectief was. Dit heeft dan ook de doorslag gegeven bij het binnenhalen van de opdracht.”


Training on the job

Daarnaast is door Lovink Enertech een alternatieve trainingsvorm geboden aan de monteurs. De instructie en begeleiding van de montage is op locatie verzorgd door een technisch specialist van Lovink Enertech, dus ‘training on the job’. De monteurs hebben een certificaat ontvangen en kunnen dus in de toekomst vaker de LoviSil® aftakmoffen installeren. “Er zit een stijgende lijn in de aanleg van windmolenparken dus wellicht volgen in de toekomst nog meer aanvragen voor dergelijke toepassingen”, aldus Marcel de Bruijn.


© 2019 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant