Operations Manager Thijs Kroezen

“Groeistrategie Lovink Enertech leidt tot veel interne uitdagingen”

Sinds mei 2012 is Thijs Kroezen verantwoordelijk voor de afdeling Production en Supply Chain Management. Een veelomvattende functie waarbij de inkoop- en productieafdeling gecombineerd zijn. Deze combinatie biedt de mogelijkheid om het gehele voortbrengingsproces van het begin tot het eind te managen.

 

Thijs Kroezen heeft veel ervaring opgedaan bij een grote logistieke dienstverlener, waarbij hij als management trainee diverse functies heeft doorlopen. Deze kennis komt goed van pas bij zijn gecombineerde functie. Thijs Kroezen: ” Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om al deze processen optimaal te managen en bij te dragen aan de groeidoelstellingen van Lovink Enertech.”

 

Samenwerking

Momenteel wordt flink geïnvesteerd in het machinepark en heeft Thijs veel contact met de productontwikkelaars en accountmanagers. “Vanuit deze afdelingen komen verzoeken uit de markt en worden ideeën uitgewerkt naar nieuwe producten voor de toekomst. Uiteindelijk dragen een goede inkoop en efficiënte productie ook in belangrijke mate bij aan het succesvol in de markt zetten van deze producten”, aldus Thijs.

Daarnaast heeft hij in zijn functie ook rechtstreeks contact met strategische klanten als het gaat om de logistieke dienstverlening. “Je merkt dat klanten het waarderen dat je direct kunt reageren op verzoeken vanuit hun organisatie, niet alleen op gebied van bijv. productontwikkeling maar ook voor productiegerelateerde vraagstukken”.


Teamspirit

Thijs houdt graag alle ontwikkelingen op zijn vakgebied bij: “Trajecten als ‘Lean’ en ‘5S’ zijn reeds geïmplementeerd en momenteel bekijk ik de mogelijkheden van QRM (Quick Response Management).” De medewerkers in productie volgen alle veranderingen met veel interesse. “Het jaar 2011 is een lastig jaar geweest maar er is nu veel vertrouwen. Het plezier is terug en je merkt dat de betrokkenheid enorm is toegenomen”.


Toekomst

Thijs ziet nog veel uitdagingen voor de toekomst: “Eén van de sterkste punten van Lovink Enertech is de ambitie om de beste te willen zijn; de beste kabelmoffen ontwikkelen en deze succesvol vermarkten. Niet voor niets werken er hoog opgeleide specialisten met veel technische kennis maar ook ‘op de vloer’ is veel kennis aanwezig. Veel productiemedewerkers werken al decennialang bij Lovink en dat uit zich in een hoog kwaliteitsbewustzijn en sterk verantwoordelijkheidsgevoel.”

Thijs ziet een belangrijke rol weggelegd voor zijn afdeling in de huidige groeistrategie. Nieuwe producten, nieuwe markten gaan altijd gepaard met interne uitdagingen. Samenwerking vanuit alle disciplines is onontbeerlijk. Thijs besluit ”Ik kijk uit naar deze samenwerking en de stappen die nog te maken zijn. We zijn op de goede weg. “


© 2018 Lovink Enertech B.V.  |  
Disclaimer
Sitemap
Webdesign en CMS: Frappant